Nagranie 13.XII.2020

Nagranie przedstawia komunikat wzywający do nieuczestniczenia w różnych spotkaniach i protestach oraz ostrzegający o konsekwencjach prawnych. Emisja polegała na raptownym wyciszeniu obecnego programu, nadaniu komunikatu i powrotu do programu. Pierwszy raz zauważono 13.XII.2020 o g. 11.58-12.00. Nagranie przedstawia kolejną, ostatnią emisję o g. 12.58-13.00 dnia 13.XII.2020.

  • Stacja: Radio Grodno (Białoruś)
  • Częstotliwość: 104,4 MHz
  • Data i godzina: 13.XII.2020, 12.58-13.00
  • Miejsce nagrania: Białystok
  • Język: rosyjski
  • Urządzenie: dyktafon

Shasum: 4010ffd30cf8ccd2ea23ba767135156dbba9f679

Dodatkowe notatki: Zezwala się na bezpośrednie linkowanie do pliku pod warunkiem cytowania autora nagrania (Paweł Wałuszko).

Nagranie powstało wyłącznie w celach edukacyjnych.