Automatyczne startowanie XFCE z VNC

XFCE to kompleksowe środowisko graficzne dla systemów z rodziny Linux/BSD. Podczas instalacji serwera VNC najczęściej XFCE nie jest domyślnie skonfigurowany co powoduje puste okno podczas sesji VNC. Brak okien, brak ikon, czegokolwiek.

Można to naprawić w bardzo łatwy sposób.

1. Po instalacji serwera VNC (polecam TigerVNC w miejsce tightvnc) należy zrobić kopię pliku konfiguracji

$ cd .vnc/
$ sudo cp xstartup xstartup.backup

2. Usunąć stary plik xstartup

$ sudo rm xstartup

3. Stworzyć nowy plik

$ sudo nano xstartup

o następującej treści:

#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
exec startxfce4

4. Zapamiętać (CTRL+X), Y

5. Zacząć nową sesję vncserver. XFCE powinien działać.