Prelekcje

Zarówno jako przedstawiciel firm jak i niezależny ekspert biorę udział w licznych targach i konferencjach branżowych jako prelegent.

Zdjęcia dodane poniżej przedstawiają niektóre z moich prezentacji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe wywiady, współpraca z BBC, VOR opisana jest tutaj.

▾ Sharing Cybersecurity, Warszawa-Paryż 2023. Francja.

▾ Polish-German Scientific & Business Bridge Conference. Krzyżowa.

▾ Security Management Audit Forum – SEMAFOR by IDG Computerworld. Warszawa.

▾ Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Firm. Karpacz.

▾ FIZ Frankfurt Biotechnology Innovation Center, Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, PAIH. Niemcy.

▾ IT w Bankowości. Warszawa.

▾ Ogólnopolska Konferencja Telekomunikacyjna – OKTEL. Wrocław.

▾ Open Source w Biznesie. Warszawa.

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

▾ Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta. Warszawa.

▾ Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy. Warszawa.

▾ Smart Company. Warszawa.

▾ Bezpieczeństwo i Niezawodność Sieci. Warszawa.

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

▾ PLNOG 20 (Polish Network Operators Group). Warszawa.

▾ Bezpieczeństwo i Niezawodność Sieci. Kraków.

▾ IPExpo Europe. Londyn, Anglia.

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

▾ Cisco Live! 2017. Las Vegas, USA.

▾ IT w Logistyce. Warszawa.

▾ IBD Business School. Warszawa.

Inne projekty medialne, wywiady