Szkolenia i Prelekcje

Prowadzę kompleksowe szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Cyberbezpieczeństwo dla pracowników
  • Bezpieczeństwo w sieci i ochrona tożsamości dla osób decyzyjnych (VIP)
  • Kastomizowane szkolenia odporności cybernetycznej dla poszczególnych branż/przedsiębiorstw

Tematyka szkoleń m.in. obejmuje: ataki socjotechniczne, ochronę danych i tożsamości osób VIP, security hardening, ataki ransomware, retencja i odtwarzanie danych, Business Email Compromise, rekonesans hakerski, szyfrowanie komunikacji, bezpieczeństwo backupów/fizyczne oraz najlepsze praktyki zwiększające odporność cybernetyczną.

Kontakt

Zarówno jako przedstawiciel firm jak i niezależny ekspert biorę udział w licznych targach i konferencjach branżowych jako prelegent.


Zdjęcia dodane poniżej przedstawiają niektóre z moich prezentacji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe wywiady, współpraca z BBC, VOR opisana jest tutaj.

▾ Security Management Audit Forum – SEMAFOR by IDG Computerworld. Warszawa.

  

▾ Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Firm. Karpacz.

 

▾ FIZ Frankfurt Biotechnology Innovation Center, Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, PAIH. Niemcy.

 

▾ IT w Bankowości. Warszawa.

  

▾ Ogólnopolska Konferencja Telekomunikacyjna – OKTEL. Wrocław.

 

▾ Open Source w Biznesie. Warszawa.

 

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

 

▾ Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta. Warszawa.

   

▾ Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy. Warszawa.

  

▾ Smart Company. Warszawa.

 

▾ Bezpieczeństwo i Niezawodność Sieci. Warszawa.

 

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

 

▾ PLNOG 20 (Polish Network Operators Group). Warszawa.

 

▾ Bezpieczeństwo i Niezawodność Sieci. Kraków.

   

▾ IPExpo Europe. Londyn, Anglia.

    

▾ Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Warszawa.

 

▾ Cisco Live! 2017. Las Vegas, USA.

    

▾ IT w Logistyce. Warszawa.

  

▾ IBD Business School. Warszawa.

   

Inne projekty medialne, wywiady