Wykształcenie

2011-2013 RANEPA, Moskwa, Rosja

Stopień: Magister, Zarządzanie zmianami
Specjalizacja: Zarządzanie zmianami ekonomicznymi, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
Działalność i stowarzyszenia: Rosyjsko-Polska Rada Młodzieży

 

2010-2011 Stanford University, California, USA

Stopień: Magister, Studia Europy Wschodniej i Eurazji (Russian, East European and Eurasian Studies)
Specjalizacja: Demokratyzacja i przemiany gospodarcze, polityka publiczna.
Działalność i stowarzyszenia: Stanford US-Russia Forum, Stanford ESP

 

2006-2009 University of California, Berkeley, USA

Stopień: Licencjat, Politologia – Stosunki międzynarodowe
Specjalizacja: Demokratyzacja i przemiany gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej; postradziecka polityka zagraniczna byłego bloku wschodniego.
Działalność i stowarzyszenia: Stowarzyszenie Studentów Nauk Politycznych, Europejski Związek Studentów

 

2005-2008 University of California, Berkeley, USA

Stopień: Licencjat, Slawistyka
Specjalizacja: Język i literatura rosyjska
Działalność i stowarzyszenia: Dobro Slovo National Honor Society

 

Dodatkowe Certyfikacje i Szkolenia